THIRD EAR PODCAST

Anna og æggetyvene

En miniserie om en form for kriminalitet som de færreste af os nok går og tænker på…. Æggetyveri… ulovlig ægsamling. Om danske og internationale netværk af æggetyve, der indsamler tusindvis af fugleæg fra sjældne fugle. En form for kriminalitet der ved nærmere eftersyn minder meget om organiseret kriminalitet med kodesprog, territorier, fodsoldater og bosser på toppen…

Serie

ANNA OG ÆGGETYVENE 1:2
Netværket

En miniserie om en form for kriminalitet som de færreste af os nok går og tænker på…. Æggetyveri….

Serie

ANNA OG ÆGGETYVENE 2:2
Danmarks største æggetyv

En miniserie om en form for kriminalitet som de færreste af os nok går og tænker på…. Æggetyveri….

Send det videre: